CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ I AJORNAMENT

Qualsevol cancel·lació per part del participant ha de ser comunicada per escrit, per correu electrònic a mail@urmara.com o per telèfon a l’organització 609 465 942.

Es retindran 50 € per cada cancel·lació per despeses de gestió. Les cancel·lacions dels tallers així com els allotjaments donaran lloc a un reemborsament (menys la tarifa de gestió) si es realitza en un termini de 15 dies abans de la data d’inici programada.

Passat aquest termini, es cobrarà al participant l’import total dels serveis sol·licitats. * Només en cas de positiu de COVID es contemplarà la devolució íntegra.

Es permet el reemplaçament de participants en tallers sense càrrec fins a 14 dies abans de l’inici planificat amb notificació per escrit del participant. Serà necessari aportar les dades del participant de  reemplaçament, sempre que es pugui utilitzar la mateixa opció d’allotjament i l’organització hi estigui d’acord.

Si el nombre de participants en un taller es considera insuficient, l’organització es reserva el dret de cancel·lar aquest taller en un máxim de 15 dies abans de la data programada. Els clients seran notificats  immediatament i la tarifa de registre pre pagada es reemborsarà íntegrament.

L’organització es reserva el dret d’ajornar un taller, el contingut del seu programa o canviar els experts que participin, si les circumstàncies així ho requereixen.

RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES – MEDIACIÓ

Qualsevol reclamació relacionada amb la reserva de serveis o la seva execució ha de dirigir-se a mail@urmara.com dins dels vint (20) dies des de l’execució dels serveis i també acompanyades de tots els documents
justificatius lliurats al participant acreditant la validesa de la reclamació (certificat mèdic, fotografia, informe) en cas contrari no es tramitarà la reclamació.

CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El participant pot utilitzar les propostes, treballs, estudis i conceptes, mètodes i eines només durant la seva estada i únicament per al desenvolupament de les estades artístiques.
Koldobika Jauregi i Elena Cajaraville són els únics titulars dels drets intel·lectuals relacionats amb els tallers o seminaris que imparteixen; de manera que la totalitat dels mitjans didàctics utilitzats en les  residències, qualsevol que sigui la seva forma (paper, digital, oral…), quedi en la seva exclusiva propietat intel·lectual.

La propietat intel·lectual d’una obra creada durant l’execució d’un taller roman en l’autor. No obstant això, s’acorda expressament entre el participant i l’organització que l’organització té el dret d’ús i explotació irrevocable i il·limitada d’aquesta obra en el sentit més ampli, tant geogràfic com temporal. Per a aquest propòsit, i segons sigui necessari, el participant accepta l’ús i l’explotació d’aquest treball per part de l’organització. L’organització, haurà d’indicar en cas d’ús i explotació de l’obra adequadament l’autoria de l’obra.

El participant té prohibit utilitzar, reproduir, directament o indirectament, totalment o parcialment, adaptar, modificar, traduir, representar, comercialitzar o distribuir a tercers els materials o altres recursos  educatius posats a disposició sense el permís exprés per escrit dels organitzadors.

Les Parts es comprometen a mantenir la confidencialitat de qualsevol informació i documents de caràcter econòmic, tècnic o comercial relatius a l’altra part, als quals tinguin accés durant l’execució del servei.